50 de întrebări și răspunsuri despre grantul de digitalizare PNRR cu Mihai Anghel, Expert Programe de Finanțări la BCR

Am fost peste 90 de participanți la sesiunea de întrebări și răspunsuri legate de grantul de digitalizare PNRR, susținută de invitatul nostru, Mihai Anghel, Expert Programe de Finanțări de la BCR.

Pentru că 16 mai este termenul-limită de depunere a proiectelor, am pregătit lista de peste 50 de întrebări primite de la participanți și răspunsuri oferite de Mihai Anghel.

Aici găsești prezentarea lui, cu principalele informații pe care trebuie să le știi înainte să aplici. 

Iar aici poți accesa ghidul actualizat și alte materiale ajutătoare.

Cererea de finanțare

Cum să atașez ofertele de preț în platformă PNRR? Prin wetranser, sau separat în pdf pe toate?

Documentele se transmit in format PDF, nu pe WeTransfer.

În cererea de finanțare, la resursele umane, pct. 21., trebuie să le pun pe toate CV-urile persoanelor aferente, sau să le atașez CV-urile separat?

Conform Anexei 1 la GS avem mentionat “Decizia de înfiinţare a UIP/echipei de proiect pentru, CV-urile membrilor UIP/echipei de proiect și fişele de post atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și pentru cei care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităților proiectului (echipa propusă)”, deci trebuie puse CV-urile echipei de proiect si ale echipei de management.

Se poate considera ca experienta manageriala experienta personala a managerului/ conducatorului organizatiei?

Nu.

La Declarația DESI –Anexa 5, se păstrează în declarație toate cele 12 puncte existente sau se păstrează doar cele minim 5 puncte pe care apliantul urmărește să le respecte/îndeplinească prin proiect?

Se pastreaza toate cele 12 criterii, nu se aduc modificari pe continutul Anexei, doar se completeaza cu informatiile beneficiarului (marcat cu albastru).

Exista o limita de caractere pe Secțiuni?

Nu.

Daca anexam un extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor mai vechi este in regula sau se respinge?

La depunerea CF nu e nevoie sa se depuna extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, e obligatoriu depunerea Certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Trebuie depusă dovada depunerii Declarației beneficiarului real? Și aceasta o depun toate tipurile de ONG-uri, cu sau fără activitate economica? Iar ulterior sa cerem dovada de la diferiți furnizori de servicii / produse?

La implementare da, dar dureaza cel putin o saptamana sa fie emis de judecatorie.

Valoarea finanțării pe care ne-o dorim să o accesăm este de 55.000 euro. Această sumă include și TVA-ul, da? Mai concret, dacă de exemplu, pe o linie de buget avem 1000 de lei (inclusiv TVA) si daca un furnizor ne face o oferta de aceasta sumă, putem sa mergem pe valoarea totala sau doar pe 840.33 lei?

Conform Ghidului Solicitantului avem mentionat la capitolul 3. Categoriile de cheltuieli eligibile – litera o) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de la literele a) – n), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de minimis, în conformitate cu art. 13, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021.

Pentru ONG-urile care au atât activitatea economică, cât și activitate non profit, este la latitudinea ONG-ului să aleagă dacă va merge pe tipul de finanțare gen grant sau pe ajutorul de minimis?

Daca ONG-ul are activitate economica atunci aceasta se va incadra la ONG cu activitate economica.

Criteriile DESI

Care e diferenta dintre criteriile 8 si 10 DESI?

Criteriul 8 se refera la serviciile de cloud computing descarcate si utilizate direct de pe device iar criteriul 10 cloud computing utilizate pe internet se refera la serviciile utilizate cu ajutorul internetului (detalii pagina 17 din GS).

In grila EFT unde sunt mentionate ca trebuie sa bifam 5 criterii din indicatorii DESI, prin “5 criterii noi DESI” se refera la cei 5 indicatori minimi si daca acestia sunt deja bifati de organizatie dar pe o nota de evaluare mai mica, sunt atunci considerati atinsi, ori trebuie indicatori total neatinsi de organizatie inaintea aplicarii?

Pentru anumiti indicatori se poate solicita o suplimentare. De exemplu, dacă ONG-ul deține, la momentul depunerii cererii de finanțare, o conexiune de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s, poate să propună prin cererea de finanțare ca indicator suplimentar de rezultat – criteriul DESI – 3 in măsura în care face dovada necesității unei viteze mai mari de download decât cea deținută la momentul depunerii cererii de finanțare pentru alte activități pe care urmărește să le implementeze prin intermediul proiectului propus la finanțare. Altfel, fără o justificare corespunzătoare, acest criteriu nu se va considera îndeplinit și nu va fi inclus în minimul de criterii DESI.

Cum anume se cuantifică strângerea de sponsorizări, donații / campanii de strângere fonduri – dacă a fost realizată online? Daca se derulează o campanie online de ex. pe Facebook pentru strângerea fondurilor si in urma acesteia se vor înregistra donații în format fizic sau prin formulare de redirecționare impozit, se considera ca este contribuție la procentul de 1%? (Criteriul nr. 4).

Ar trebui sa existe o monitorizare cat mai clara ca sponsorizărea/donația/campanii de strângere de fonduri/cotizația a vent din online si sa se poata demonstra acest lucru.

Care e diferenta dintre criteriul DESI nr. 4 si 11 si cum putem sa le indeplinim pe ambele, intr-o organizatie cu activitate non-profit?

Prezentul apel vizează atât ONG-uri cu activitate economică, precum și cele fără activitate economică. Prin urmare, astfel: “4. în care vânzările on-line și/sau veniturile atrase prin mediul on-line din cotizații/sponsorizări/donații/campanii de strângere de fonduri reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale (raportat la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului);” si “11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail)”. Astfel, se realizează distincția dintre categoriile de ONG-uri, ambele categorii având oportunitatea de a atinge un criteriu DESI dintre 4 si 11.

Analiza DNSH și autoevaluarea

Anexa nr. 13 – DNSH. Se completeaza la vreun criteriu cu DA? Pare mai de graba ca nu se pliaza pe acest apel de proiect. Daca da, la care de regula. Este necesar sa fie completat si de / pentru cei care trimit oferte acum – pt. studiile de piata sau doar la contractare?

Conform GS Anexa 13 trebuie completata si depusa la CF fiind obligatorie.

Analiza DNSH trebuie sa fie doar asumata de organizatie sau pe fiecare oferta in parte?

De organizatie.

Consultanță / Audit IT

Avem sau nu nevoie de o firma/persoană specializată în IT încă din faza de scriere a proiectului?

Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării nu e o cheltuiala obligatorie. Nu este obligatoriu sa accesati serviciile unei firme/persoane specializate din faza de scriere a proiectului. Beneficiarul are obligația de a prezenta, la cererea de transfer finală, Raportul tehnic IT care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea numărului de criterii DESI asumate prin proiect, în caz contrar, cererea de transfer finală nu va fi acceptată la plată. 

Cum se deconteaza cheltuielile privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării? Ele pot fi realizate inainte de depunerea CF? Este posibilă emiterea facturii de către firma de IT consultantă inainte de depunerea CF și plata facturii după semnarea contractului?

Conform GS, achiziția semnăturii electronice și achiziția serviciilor de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, care pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. Da, se pot angaja cheltuielile inainte de depunerea proiectului si efectua plata dupa.

Dacă trebuie sa contactez o firma de IT pentru realizarea de achiziții pentru această finanțare?

Nu e obligatoriu, dar este obligatoriu sa aveti la Cererea de transfer finala raportul tehnic IT (elaborare raport tehnic IT) – cheltuiala obligatorie.

Este menționată ca fiind eligibila cheltuiala cu consultanta pentru Soluție tehnică propusă în cadrul proiectului. Neclaritatea este dacă această Soluție tehnică este reprezentată de Anexa 2 sau este exclusiv o altă documentație pe care o întocmește o firmă?

Anexa 2, Planul de digitalizare se intocmeste de beneficiar dar informatiile din capitolul C.5. Descrierea tehnică a proiectului sunt informatii ce se pot prelua din serviciile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul.

Este posibil să achiziționez servicii de consultanță pentru analiza și propunerea unor măsuri tehnice – (soluții), care se aprobă la evaluarea proiectului (conform criteriului dedicat), dar nu și consultanță în implementarea proiectului?

Nu e nevoie sa fie preluata si consultanta de implementare a proiectului.

Nu cred că avem în organizație capacitatea de a evalua și decide care ar fi soluțiile tehnice cele mai bune pentru digitalizare.

Conform Ghidul Solicitantului se poate contracta un expert pentru achiziția serviciilor de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, care pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. GS capitolul 3.3.Categoriile de cheltuieli eligibile.

Auditul tehnic IT – se impune să contactăm o firmă recomandată de aici: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Auditori IT – persoane juridice (asfromania.ro)? Sau care e expertiza necesară a unei persoane/firme pentru a putea realiza acest raport?

Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT Intocmit de un auditor independent/entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanta in tehnologia informatiei si care va certifica faptul ca implementarea proiectului a condus la indeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect. Raportul poate fi emis si de alte firme atata timp cat au ca domeniu principal de activitate consultanta in tehnologia informatiei (CAEN 6202).

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru cheltuielile pentru care se menționează un barem maxim este necesare analiza de piață?

Recomandarea noastra e sa se efectueze o analiza de piata pentru ca in GS avem mentionat “Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (minim 2 devize/contracte similare/oferte de preţ, etc.);” punctajul fiind mai mare pentru o justificare clara si argumentata a bugetului.

Pentru fiecare categorie de cheltuieli am nevoie de câte o ofertă de preț sau ajunge una?

Conform GS avem mentionat la capitolul Elaborarea bugetului – “Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (minim 2 devize/contracte similare/oferte de preţ, etc.).

Se pot trece in buget previzionari plati pe termen mai lung? De exemplu licente Office pe urmatorii 5 ani. Cum se face dovada sustenabilitatii resurselor achizitionate dupa 1 an daca acestea nu sunt parametrate in buget?

Conform GS astfel de abonamente sunt eligbile pentru perioada de implementare a proiectului + sustenabilitatea proiectului (perioada de sustenabilitate a proiectelor este de 1 an din momentul finalizării implementării proiectului).

Achizitionarea de laptop-uri pentru organizatie este eligibila?

Conform GS capitolul 3.3. Categoriile de cheltuieli eligibile (pagina 23) laptopurile reprezinta o cheltuiala eligibila. Cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.) – cheltuială obligatorie.

Achizitia unor tabletele si telefoane sunt cheltuieli eligibile?

Conform GS capitolul 3.3. Categoriile de cheltuieli eligibile (pagina 23) reprezinta cheltuieli eligibile Cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.). Cheltuielie trebuie sa fie corelate cu scopul atingerii obiectivelor si rezultatelor proiectului.

5% din buget se poate folosit pentru consultanta solutie tehnica si alti 5% pentru auditul tehnic?

“Conform GS capitol 3.3. Categoriile de cheltuieli eligibile avem “a) cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare) și pentru implementarea proiectului, în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.” si “m) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect – cheltuială obligatorie, în procent de maxim 5% din valoarea proiectului.”

Nu avem angajati, doar voluntari. Suntem eligibili pentru grant?

Conform Ghidului Solicitantului in zona de cheltuieli obligatorii avem cheltuielile privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale pentru angajati si voluntari. Nu este folosit termenul “sau”. De asemenea conform Indicatorilor prestabiliți de realizare – număr de angajați care finalizează cursuri / programe de competențe digitale) – valoarea indicatorului trebuie să fie minim 1, trebuie sa aveti minimum un angajat.

Un alt aspect este legat de echipa de proiect. Daca la acest moment nu avem angajați, fiind ONG-uri si bugete mici, optand pentru voluntariat, putem sa indeplinim criteriul din grila de evaluare privind nr. de angajati care vor participa la cursuri de competențe digitale, în baza angajaților asumați prin proiect – la momentul implementării acestuia sau se refera acel criteriu stric la angajați deja existenți anterior depunerii proiectului?

In Ghidul Solicitantului nu am vazut o referire la angajati prezenti, dar neaparat trebuie sa indepliniti indicatorul prestabilit de realizare “număr de angajați care finalizează cursuri/ programe de competențe digitale) – valoarea indicatorului trebuie să fie minim 1”, deci se poate face referire inclusiv la angajatii ulteriori depunerii Cererii de finantare.

Angajarea unei/unor pers se poate realiza dupa castigarea proiectului? Sau trebuie sa existe la momentul depunerii proiectului?

Pentru a obtine un punctaj maxim, conform GS “Solicitantul deține resursele umane cu experiență relevantă care să îndeplinească funcțiile necesare implementării corespunzătoare a proiectului – 10 puncte” – pagina 31 din GS.

Este eligibila pentru a aplica, o asociatie de dezvoltare intercomunitara care are la baza functionarii oug 26/ 2000 si oug 57 / 2019, care nu are ca obiect de activitate – servicii de utilitate publica – ci implementeaza un program judetean de dezvoltare locala, finantand proiecte ale uat-urilor membre?

“Conform GS 1.5.1. Solicitanți eligibili, apelul vizează :
(1) Organizaţii neguvernamentale (ONG) care desfășoară activitate economică, dar și acele organizații neguvernamentale fără activitate economică, constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii (Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii), inclusiv organizațiile înființate prin legi speciale, după cum urmează: Legea nr. 335 din 2007 privind Camerele de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare.”

Care sunt condițiile? ONG-ul a fost înființat anul trecut in octombrie, fără activitate economică momentan.

Una din condiții este ca organizațiile neguvernamentale să fie înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022.

Trebuie sa fie angajati full-time sau pot fi pe proiect angajati pe nr de ore?

Nu am vazut in Ghidul Solicitantului sa se faca referire la norma.

Am vazut lista cu coduri CAEN eligibile unde nu am vazut codul pt activitati generice ONG-uri. Sa inteleg ca aceasta finantare este doar pt ONG-uri cu activitate economica?

Conform GS (pagina 18) – Bugetul total din PNRR este de 9 milioane euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile (în acest caz, TVA este suportată din bugetul de stat, în conformitate cu art. 13, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021). Bugetul din PNRR este alocat astfel:
a) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care desfășoară activitate economică (conform schemă de ajutor de minimis aprobată prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.984/11.04.2024);
b) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care nu desfășoară activitate economică.

Locurile de muncă create în cadrul proiectului trebuie menținute și în perioada de sustenabilitate?

In Ghidul Solicitantului nu se face referire la locurile de munca create.

Depunerea proiectelor

Poate aplica oricine din asociatie proiectul pe site-ul PNRR? sau trebuie o persoana din board-ul ONG-ului?

Conform GS (pagina 8) – Cererile de finanțare se vor depune de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită de către acesta, obligatoriu printr-o împuternicire, semnată de către reprezentantul legal și împuternicit, sau printr-o împuternicire în formă autentică, notarială și vor fi depuse prin sistemul informatic împreună cu toate documentele care le însoțesc, în format .pdf. Toate documentele se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de către acesta.

Stiti cumva dacă exista posibilitatea sa fie extinsă perioada de depunere?

Momentan nu, termenul-limită anunțat este 16 mai.

Evaluarea proiectelor

ONG-ul pe care il reprezint nu are experienta in implementarea de proiecte europene, acesta e un criteriu de indeplinit?

Conform GS experienta nu e obligatorie, dar se puncteaza suplimentar.

La criteriul de departajare a punctajelor este menționată media veniturilor cf. bilanțurilor atașate. Dar nu se specifica cum trebuie sa fie – mai mici sau mai mari ca sa ai prioritate?

Conform Ghidul Solicitantului “Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor din activităţile fără scop patrimonial, înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023” si departajarea se va face în ordine descrescătoare.

Experiența anterioară în implementarea proiectelor din surse atrase- ce fel de surse atrase intră în această categorie? Se pot include sponsorizările de la persoane juridice sau creditele bancare?

In mod normal, se considera relevanta implementarea proiectelor din fonduri, dar se poate dezvolta inclusiv pentru sponsorizari (indicatori, perioada, ce ati asumat, raportare, criterii eligibilitate s.a.).

 

Mult succes!